Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Ngày ban hành 19/06/2015
Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Ngày cập nhật 26/09/2021
Văn bản đính kèm
Luat_TCCQDP__77_2015_QH13_282380.pdf  [ 498.34 Kb     ]
Đã xem 373 (lượt), tải về 4 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576