office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Ngày ban hành 22/11/2019
Ngày có hiệu lực 01/07/2020
Ngày cập nhật 26/09/2021
Văn bản đính kèm
Luat_sd_Luat_To_chuc_CQDP_so_47_2019_QH14.pdf  [ 215.59 Kb     ]
Đã xem 448 (lượt), tải về 1 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576