office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Hướng dẫn 2605/HD-BNV ngày 03/6/2020 về việc tổ chức, bố trí và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động KCT ở cấp xã khi sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã
Ngày ban hành 03/06/2020
Ngày có hiệu lực 03/06/2020
Ngày cập nhật 27/09/2021
Văn bản đính kèm
Huong_dan_so_2605.HD-BNV_ngay_25-5-2020.pdf  [ 528.30 Kb     ]
Đã xem 417 (lượt), tải về 14 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576