office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”
Ngày ban hành 02/05/2012
Ngày có hiệu lực 02/05/2012
Ngày cập nhật 27/09/2021
Văn bản đính kèm
Quyet_dinh_so_513_QD-TTg.doc  [ 63.00 Kb     ]
Đã xem 451 (lượt), tải về 21 (lượt)
Trở về

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576