office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Nghị định 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Ngày ban hành 19/02/2013
Ngày có hiệu lực 10/04/2013
Ngày cập nhật 28/09/2021
Văn bản đính kèm
17_2013_ND-CP_172938.doc  [ 119.50 Kb     ]
Đã xem 386 (lượt), tải về 6 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:
Luật Viên chức (15/11/2010)

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576