Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Quyết định 306/QĐ-TTg ngày 08/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày ban hành 08/03/2017
Ngày có hiệu lực 08/03/2017
Ngày cập nhật 28/09/2021
Văn bản đính kèm
Đã xem 384 (lượt), tải về 0 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576