Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Nghị quyết 03-TU/NQ ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác cải cách hành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành 27/04/2016
Ngày có hiệu lực 27/04/2016
Ngày cập nhật 28/09/2021
Văn bản đính kèm
nq_03_nq-tu_(1).pdf  [ 713.86 Kb     ]
Đã xem 390 (lượt), tải về 1 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576