Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Thông tư 08/2012/TT-BNV ngày 26/11/2012 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại phòng đọc
Ngày ban hành 26/11/2012
Ngày có hiệu lực 26/11/2012
Ngày cập nhật 28/09/2021
Văn bản đính kèm
08_2012_TT-BNV_154328.doc  [ 326.50 Kb     ]
Đã xem 346 (lượt), tải về 2 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:
Luật Lưu trữ (11/11/2011)

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576