office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Thông tư 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
Ngày ban hành 14/07/2020
Ngày có hiệu lực 14/07/2020
Ngày cập nhật 28/09/2021
Văn bản đính kèm
02_2020_TT-BNV_448139.doc  [ 20.50 Kb     ]
Đã xem 358 (lượt), tải về 4 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576