Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Công văn 5910/UBND-NC ngày 30/10/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử
Ngày ban hành 30/10/2017
Ngày có hiệu lực 30/10/2017
Ngày cập nhật 28/09/2021
Văn bản đính kèm
_qtiupload_qoffice_2017_vanbanden_02112017330609_2017-11-02_(1).pdf  [ 124.58 Kb     ]
Đã xem 425 (lượt), tải về 9 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576