office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005
Ngày ban hành 14/06/2005
Ngày có hiệu lực 14/06/2005
Ngày cập nhật 29/09/2021
Văn bản đính kèm
47_2005_QH11_2511.doc  [ 16.00 Kb     ]
Đã xem 434 (lượt), tải về 1 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576