Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Thông tư số 39-BT ngày 21/4/1982 của Hội đồng Bộ trưởng Hướng dẫn thi hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nướ; tổng kết thành tích kháng chiến chống Pháp ở miền Nam và thành tích giúp đỡ cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945
Ngày ban hành 21/04/1982
Ngày có hiệu lực 21/04/1982
Ngày cập nhật 29/09/2021
Văn bản đính kèm
39-BT_44083.doc  [ 42.00 Kb     ]
Đã xem 462 (lượt), tải về 26 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576