office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Kết luận 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của BCH TW Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở
Ngày ban hành 28/05/2013
Ngày có hiệu lực 28/05/2013
Ngày cập nhật 30/09/2021
Văn bản đính kèm
ket_luan_tw64.pdf  [ 478.45 Kb     ]
Đã xem 383 (lượt), tải về 0 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576