office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Ngày ban hành 02/05/2022
Ngày có hiệu lực 02/05/2022
Ngày cập nhật 07/06/2022
Văn bản đính kèm
vnhn-02_75202295521.pdf  [ 402.84 Kb     ]
Đã xem 659 (lượt), tải về 150 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576