Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản THÔNG TƯ Hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức
Ngày ban hành 31/12/2022
Ngày có hiệu lực 15/02/2023
Ngày cập nhật 05/01/2023
Văn bản đính kèm
ND_