office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Luật Viên chức
Ngày ban hành 15/11/2010
Ngày có hiệu lực 01/01/2012
Ngày cập nhật 28/09/2021
Văn bản đính kèm
Luatvienchuc58QH.pdf  [ 291.66 Kb     ]
Đã xem 392 (lượt), tải về 9 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576