office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Quyết định 2813/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành 05/09/2019
Ngày có hiệu lực 05/09/2019
Ngày cập nhật 28/09/2021
Văn bản đính kèm
2813_QD-UBND_425737.doc  [ 33.50 Kb     ]
Đã xem 439 (lượt), tải về 16 (lượt)
Trở về

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576