Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ, cơ quan, Lưu trữ lịch sử
Ngày ban hành 07/09/2017
Ngày có hiệu lực 07/09/2017
Ngày cập nhật 28/09/2021
Văn bản đính kèm
35_CT-TTg_360948.doc  [ 23.00 Kb     ]
Đã xem 384 (lượt), tải về 2 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576