office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013
Ngày ban hành 16/11/2003
Ngày có hiệu lực 16/11/2003
Ngày cập nhật 29/09/2021
Văn bản đính kèm
39_2013_QH13_215903.doc  [ 113.00 Kb     ]
Đã xem 442 (lượt), tải về 1 (lượt)
Trở về

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576