Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Ngày ban hành 01/08/2017
Ngày có hiệu lực 01/08/2017
Ngày cập nhật 04/10/2021
Văn bản đính kèm
85_quy_che_dan_chu_2017.doc  [ 92.50 Kb     ]
Đã xem 413 (lượt), tải về 14 (lượt)
Trở về

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576