office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Quy chế công tác thi đua, khen thưởng.
Ngày ban hành 06/10/2021
Ngày có hiệu lực 06/10/2021
Ngày cập nhật 06/10/2021
Văn bản đính kèm
QUY_CHE_THI_DUA_KHEN_THUONG_SO_NOI_VU.signed.signed.signed.pdf  [ 1.00 Mb     ]
Đã xem 565 (lượt), tải về 43 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576