office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 18/10/2021
Ngày có hiệu lực 10/12/2021
Ngày cập nhật 25/10/2021
Văn bản đính kèm
89_2021_ND-CP_18102021_1-signed.pdf  [ 475.90 Kb     ]
Đã xem 491 (lượt), tải về 13 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576