office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Thông tư 07/2021/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày có hiệu lực 15/02/2022
Ngày cập nhật 06/01/2022
Văn bản đính kèm
TT07_2021.pdf  [ 2.38 Mb     ]
Đã xem 418 (lượt), tải về 10 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576