Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 13/2018/TT-BNV 19/10/2018 Thông tư số 13/2018/TT-BNV Sửa đổi khoản 8 mục III thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ hướng dẫn ...
163/2013/TTLT-BTC-BNV 15/11/2013 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, ...
08/2013/TT-BNV 31/07/2013 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời ...
09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV 11/03/2013 Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ hướng dẫn thực hiện chi ...
68/2011/TTLT-BGD ĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH 30/12/2011 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGD ĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động ...
08/2011/TTLT-BNV-BTC 31/08/2011 Thông tư liên tich số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Liên Bộ: Nội vụ, Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số ...
06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC 22/03/2010 Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 22/3/2010 của Liên Bộ: Y tế, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số ...
03/2008/TT-BNV 03/06/2008 Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với CBCCVC đã có thông báo ...
02/2007/TT-BNV 25/05/2007 Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.
06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 27/03/2007 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 của Liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn thực hiện ...
79/2005/TT-BNV 10/08/2005 Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công ...
04/2005/TT-BNV 05/01/2005 Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, ...
09/2005/TT-BNV 05/01/2005 Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức ...
11/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC-UBDT 05/01/2005 Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Liên Bộ: Nội vụ, Lao động- Thương binh- Xã hội, Tài chính, Ủy ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576