office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Ngày ban hành 25/06/2015
Ngày có hiệu lực 01/09/2015
Ngày cập nhật 26/09/2021
Văn bản đính kèm
Luat_Bau_cu_dai_bieu_QH_HDND_so_85_2015_QH13.pdf  [ 396.36 Kb     ]
Đã xem 372 (lượt), tải về 0 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576