office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Nghị định 69/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.
Ngày ban hành 24/06/2020
Ngày có hiệu lực 01/07/2020
Ngày cập nhật 26/09/2021
Văn bản đính kèm
ND_so_69_2020_ND-CP.doc  [ 35.00 Kb     ]
Đã xem 394 (lượt), tải về 3 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:
Luật Thanh niên (16/06/2020)

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576