Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Ngày ban hành 25/11/2019
Ngày có hiệu lực 01/07/2020
Ngày cập nhật 28/09/2021
Văn bản đính kèm
52_2019_QH14_405729_(1).doc  [ 103.00 Kb     ]
Đã xem 398 (lượt), tải về 9 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576