office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.
Ngày ban hành 15/08/2017
Ngày có hiệu lực 01/10/2017
Ngày cập nhật 28/09/2021
Văn bản đính kèm
05_2017_TT-BNV_344043.doc  [ 61.00 Kb     ]
Đã xem 400 (lượt), tải về 2 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:
Luật Viên chức (15/11/2010)

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576