office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Công văn 377/UBND-NC ngày 22/01/2018 về việc tiếp tục thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội thuộc UBND tỉnh giai đoạn 2014 - 2018
Ngày ban hành 22/01/2018
Ngày có hiệu lực 22/01/2018
Ngày cập nhật 28/09/2021
Văn bản đính kèm
_qtiupload_qoffice_2018_vanbanden_25012018150210_2018-01-24_(12).pdf  [ 59.83 Kb     ]
Đã xem 408 (lượt), tải về 1 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576