Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng trong Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 – 2020
Ngày ban hành 08/11/2016
Ngày có hiệu lực 08/11/2016
Ngày cập nhật 30/09/2021
Văn bản đính kèm
quyet_dinh_3947_QD-UBND.pdf  [ 483.24 Kb     ]
Đã xem 382 (lượt), tải về 3 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576