Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC.
Ngày ban hành 17/04/2015
Ngày có hiệu lực 17/04/2015
Ngày cập nhật 30/09/2021
Văn bản đính kèm
39-NQ_TW_273056.doc  [ 47.00 Kb     ]
Đã xem 369 (lượt), tải về 1 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576