office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Quyết định số1225/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng,bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn,tổ dâ
Ngày ban hành 09/05/2022
Ngày có hiệu lực 09/05/2022
Ngày cập nhật 11/05/2022
Văn bản đính kèm
QD_1225.pdf  [ 272.01 Kb     ]
Đã xem 465 (lượt), tải về 17 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576