office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Quyết định 05/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong các tổ chức Hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành 24/03/2023
Ngày có hiệu lực 10/04/2023
Ngày cập nhật 24/03/2023
Văn bản đính kèm
QD_dieu_chinh_bo_sung_QD_03-2021_ve_quan_ly_vien_chức_(TTr_516).signed.pdf  [ 290.64 Kb     ]
Đã xem 411 (lượt), tải về 91 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576