office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức và người lao động.
Ngày ban hành 31/07/2013
Ngày có hiệu lực 15/09/2013
Ngày cập nhật 28/09/2021
Văn bản đính kèm
08_2013_TT-BNV_204743.doc  [ 181.00 Kb     ]
Đã xem 483 (lượt), tải về 41 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:
Luật Viên chức (15/11/2010)

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576