office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Thông tư số 01/2023/TT-BNV Sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
Ngày ban hành 09/03/2023
Ngày có hiệu lực 24/04/2023
Ngày cập nhật 11/03/2023
Văn bản đính kèm
Thong_tu_3.3023.pdfISO.pdf  [ 628.31 Kb     ]
Đã xem 254 (lượt), tải về 9 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576