office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Nghị quyết 08/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
Ngày ban hành 25/05/2016
Ngày có hiệu lực 25/05/2016
Ngày cập nhật 27/09/2021
Văn bản đính kèm
Nghi_quyet_so_1211_2016_UBTVQH13.doc  [ 137.50 Kb     ]
Đã xem 426 (lượt), tải về 1 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576