office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Quyết định số 01 /2021/QĐ-UBND ngày 09/2/2021 sửa đổi quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày ban hành 09/02/2021
Ngày có hiệu lực 09/02/2021
Ngày cập nhật 27/09/2021
Văn bản đính kèm
5._Quyet_dinh_so_01.pdf  [ 749.79 Kb     ]
Đã xem 438 (lượt), tải về 9 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:
Luật Thanh niên (16/06/2020)

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576