office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Kế hoạch 421/KH-UBND về sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định 3 tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành 22/01/2021
Ngày có hiệu lực 22/01/2021
Ngày cập nhật 27/09/2021
Văn bản đính kèm
KH421.pdf  [ 747.71 Kb     ]
Đã xem 399 (lượt), tải về 8 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576