office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Quyết định 1894/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Đề án sắp xếp tổ chức Hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2021
Ngày ban hành 15/07/2020
Ngày có hiệu lực 15/07/2020
Ngày cập nhật 27/09/2021
Văn bản đính kèm
Quyet_dinh_1894_UBND_tinh_ve_sua_doi_De_an_sap_xep_cac_hoi_quan_chung.pdf  [ 678.02 Kb     ]
Đã xem 371 (lượt), tải về 3 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576