office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Kế hoạch 139-KH/TU ngày 28/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
Ngày ban hành 28/02/2018
Ngày có hiệu lực 28/02/2018
Ngày cập nhật 30/09/2021
Văn bản đính kèm
139-KH-TU.pdf  [ 6.48 Mb     ]
Đã xem 376 (lượt), tải về 1 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576