office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Chương trình 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Ngày ban hành 27/02/2018
Ngày có hiệu lực 27/02/2018
Ngày cập nhật 30/09/2021
Văn bản đính kèm
15-CTr-TU_compressed.pdf  [ 2.54 Mb     ]
Đã xem 408 (lượt), tải về 3 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576