office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Ngày ban hành 25/10/2017
Ngày có hiệu lực 25/10/2017
Ngày cập nhật 30/09/2021
Văn bản đính kèm
19_NQ_TW_440502.doc  [ 106.50 Kb     ]
Đã xem 415 (lượt), tải về 0 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576