office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Ngày ban hành 03/02/2018
Ngày có hiệu lực 03/02/2018
Ngày cập nhật 27/09/2021
Văn bản đính kèm
08_NQ-CP_373730.doc  [ 229.50 Kb     ]
Đã xem 385 (lượt), tải về 0 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576