Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Kế hoạch 2276/KH-UBND triển khai Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Ngày ban hành 07/05/2018
Ngày có hiệu lực 07/05/2018
Ngày cập nhật 27/09/2021
Văn bản đính kèm
2276.pdf  [ 518.69 Kb     ]
Đã xem 379 (lượt), tải về 13 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576