office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Hướng dẫn số 3195/HD-BTĐKT ngày 28/10/2020 về Khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành 28/10/2020
Ngày có hiệu lực 28/10/2020
Ngày cập nhật 29/09/2021
Văn bản đính kèm
3195_HD-BTDKT.pdf  [ 483.75 Kb     ]
Đã xem 378 (lượt), tải về 3 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576