office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Công văn số 1790/BTĐKT-Vụ III ngày 29/8/2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng thành tích kháng chiến
Ngày ban hành 29/08/2019
Ngày có hiệu lực 29/08/2019
Ngày cập nhật 30/09/2021
Văn bản đính kèm
1790.pdf  [ 34.74 Kb     ]
Đã xem 493 (lượt), tải về 18 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576