office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Ngày ban hành 19/10/2021
Ngày có hiệu lực 19/10/2021
Ngày cập nhật 19/10/2021
Văn bản đính kèm
HD_phong_Noi_vu.signed_(1).pdf  [ 621.65 Kb     ]
Đã xem 486 (lượt), tải về 17 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576