office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Nam.
Ngày ban hành 02/02/2024
Ngày có hiệu lực 15/02/2024
Ngày cập nhật 08/05/2024
Văn bản đính kèm
QD04_CCVC-NEW.pdf  [ 963.78 Kb     ]
Đã xem 68 (lượt), tải về 10 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576