Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Kết luận 126-KL/TU ngày 26/9/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng
Ngày ban hành 26/09/2017
Ngày có hiệu lực 26/09/2017
Ngày cập nhật 30/09/2021
Văn bản đính kèm
126-KL-TU10192017140753.pdf  [ 1.63 Mb     ]
Đã xem 394 (lượt), tải về 1 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576