office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.
Ngày ban hành 25/11/2016
Ngày có hiệu lực 10/03/2016
Ngày cập nhật 26/09/2021
Văn bản đính kèm
ND_so_08_2016_ND-CP.pdf  [ 233.08 Kb     ]
Đã xem 374 (lượt), tải về 3 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576